Mgr. Markéta Tomčíková

Mgr. Markéta Tomčíková

Narodila jsem se v Příbrami, ale mám řecký původ po matce. Absolvovala jsem v Brně na Masarykově univerzitě studium Novořeckého jazyka a literatury a následně jsem získala magisterský titul z Novořecké filologie na Univerzitě v Ioannině. V průběhu studií jsem se účastnila zahraničních stáží v centru Stavrose Niarchose v Ioannině a na Univerzitě ve Vídni. Profesně jsem působila pět let v Thessalonikách, kde jsem založila a vedla čtyři roky v roli předsedkyně Spolek řecko-českého přátelství s českou sobotní školou a rozsáhlou knihovnou. Pracovala jsem pro velké mezinárodní společnosti v oblasti mezinárodního obchodu a turismu pro řecký a kyperský trh v Řecku i v ČR. Nyní žiji v Praze a překladům a tlumočení z řeckého do českého jazyka se věnuji od r. 2015, úředním překladům od léta 2019.
Vzdělání
 
2006 – 2010:   bakalářské studium Novořeckého jazyka a literatury (Masarykova univerzita)
2009:   pobyt Erasmus na Institutu Novořečtiny a Byzantologie (Univerzita ve Vídni)
2012:   stáž z nadace Stavrose Niarchose KE.D.E.G.PO. (Univerzita v Ioannině)
2012 – 2015:   navazující magisterský cyklus Novořecké filologie (Univerzita v Ioannině)
Praxe
 
2002 – 2017:   CK Iríny Tours, spol. s r.o., komunikace se zahraničím, Příbram, Leptokárie
2013 – 2014:   Axel Accessories, s.a., oddělení mezinárodního obchodu, Thessaloniki
2012 – 2018:   Spolek řecko-českého přátelství, zakladatel, předsedkyně do 2016, poradní člen, Thessaloniki
2016:   Groupon @ Webhelp, regionální manažer pro Řecko a Kypr v pilotním projektu, Praha
2016 – 2017,
2023 - nyní:
  Expedia, Inc., technická podpora pro řecké a kyperské partnery, Praha
2015:
2019 – nyní:
  komerční překlady, tlumočení z řeckého do českého jazyka
úřední překlady, tlumočení z řeckého do českého jazyka

Služby

PŘEKLADY

Nabízím komerční překlady a překlady se soudním ověřením pro jazyk řecký / novořecký - opatřené tlumočnickou doložkou a razítkem.

TLUMOČENÍ

Nabízím komerční a úřední tlumočení pro jazyk řecký / novořecký.

Reference

Moudrý překlad, s.r.o.

překladatelská agentura

překlady

Intertranslations, Athens Greece

překladatelská agentura

překlady

Státní zastupitelství České republiky

Státní zastupitelství

úřední překlady

Soudy České republiky

Soudy

úřední překlady, tlumočení

Policie České republiky

Policie

úřední překlady, tlumočení

Certifikáty

Magisterský diplom z Novořecké Filologie na Univerzitě v Ioannině magistersky_diplom_z_novorecke_filologie_na_univerzite_v_ioannine.pdf 
(196.56 kB)
Uznaný diplom Masarykovou Univerzitou uznany_diplom_masarykovou_univerzitou.pdf 
(244.38 kB)
Jmenovací listina - pro úřední překlady jmenovaci_listina_pro_uredni_preklady.pdf 
(287.62 kB)

Fotogalerie

Mgr. Markéta Tomčíková Mgr. Markéta Tomčíková Mgr. Markéta Tomčíková Mgr. Markéta Tomčíková Mgr. Markéta Tomčíková Mgr. Markéta Tomčíková

Kontakt

+420 723 227 633

Mgr. Markéta Tomčíková

Nad Mlýnským potokem 510/6
107 00 Praha 10, Dubeč

IČ:  76131769

Jsem zapsána v živ. rej. úřadu městské části Praha 15 dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona č. 455/1991 sb.
2017 ....... 2024 © tomcikova.cz
webdesign | websystem | KAO.cz